Etusivu

Esittely

Toimikunta

Luottamusmiehet

Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluasiamet

Fantti

Tiedotukset

LinkitJäseneksi liitytään liittymislomakkeella:

Voit liittyä jäseneksi tai hoitaa jäsenasioitasi verkon kautta.
www.metalliliitto.fi/web/fi/sahkoinen-asiointi

Tai

Liittymislomake/jäsenmaksun perintäsopimus
www.metalliliitto.fi/web/fi/liittymislomake

Voit käydä myös toimistolla täyttämässä lomakkeen. Lue ohje huolellisesti ennen kuin alat täyttää lomaketta. Voit lähettää lomakkeen osoitteeseen: Ao200 PL 93 92101 RAAHE tai sähköpostilla: petri.pirneskoski(at)ssab.com

Huolehdi jäsenyydestäsi

Hoida jäsenasioitasi Ammattiosastosi taloudenhoitajan tai jäsenhuoltajan kanssa. Heihin saat tarvittaessa yhteyden arkisin klo 7 - 15.30 Petri Pirneskoski puh.050 315 7770 tai Veijo Mikkola 02059 21418.

Liittymiseen, jäsentietojen muutoksiin, jäsenkorttiin ja jäsenmaksuihin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee jäsenpalvelun numero 020 77 41180 tai Ammattiosaston 200 toimisto 050 315 7770.

Erityisen tärkeää on huolehtia jäsenyyden säilyttämisestä, jos työelämässäsi tapahtuu muutoksia, esim.

 • siirryt toisen työnantajan palvelukseen
 • siirryt toiseen ammattiliittoon
 • siirryt palkansaajasta yrittäjäksi
 • siirryt eläkkeelle
 • muutat paikkakunnalta toiselle

Muista ilmoittaa jäsenrekisteriin mahdolliset muutokset ammattinimikkeessäsi.

Kun muutat ja teet muuttoilmoituksen Väestörekisteriin ja Ammattiosastoon, niin jäsenrekisteri saa tiedon osoitteesi muuttumisesta sieltä. Jos sinulla on Väestörekisterikeskuksessa tietojen luovutuskielto, muista ilmoittaa muutoksesta jäsenrekisteriin itse. Sama koskee nimenmuutosta.

Jäsenmaksuvapautukset

Ammattiosastosi hakemuksesta sinulle voidaan myöntää lepäävät jäsenoikeudet, kun

 • opiskelet
 • suoritat asevelvollisuuttasi tai siviilipalvelusta
 • jäät äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalle
 • suoritat vapausrangaistusta
 • olet työkyvyttömyyseläkkeellä
 • olet työttömyyseläkkeellä
 • jäät työttömäksi ja olet Kelan päivärahalla.

Mikäli olet työttömyyden tai sairauden takia kokonaan vailla ansiotuloja, ilmoittaudu ammattiosastossasi vähintään puolivuosittain, jotta osastosi voi anoa sinulle jäsenmaksuista vapautumista.

Mikäli jäät ns. omalle lomalle ja haluat säilyttää jäsenyytesi, maksat itse jäsenmaksun liiton keskituntiansion perusteella.

Rästimaksu

Rästiin jääneet jäsenmaksut voidaan maksaa taannehtivasti enintään kuuden kuukauden ajalta. Jos jäsenmaksusi ovat maksamatta yli kuuden kuukauden ajan, katsotaan sinun eronneen liiton ja työttömyyskassan jäsenyydestä. Maksa jäsenmaksusi oikean suuruisena, ettei mahdollista päivärahaasi hylätä siksi, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiotulosi edellyttäisivät.

Vapaajäsenyydet

Ammattiosasto voi hakea jäsenelleen vapaajäsenyyttä seuraavin edellytyksin:

Vapaajäsenyys

Ammattiosaston jäsen saavuttaa vapaajäsenyyden, kun hän on liittynyt ammattiosastoon 31.12.2012 mennessä ja ollut sääntöjen 3 § 4 kohdassa mainitun ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 30 vuotta ja kun hän on siirtynyt eläkkeelle tai tullut pysyvästi työkyvyttömäksi.

Seniorijäsenyys

Seniorijäsenyys luotiin, jotta ammattiosastot voivat tarjota mahdollisuuden osallistua ammattiosaston toimintaan niille aktiivisesti toimineille, eläkkeelle siirtyneille jäsenille, jotka eivät täytä vapaajäsenyyden ehtoja. 

Ammattiosaston jäsen, joka on ollut yhtäjaksoisesti 3 §:n 4 kohdan tarkoittaman ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 20 vuotta ja siirtynyt eläkkeelle tai on pysyvästi työkyvytön, voi ammattiosaston tekemällä kirjallisella hakemuksella saada seniorijäsenyyden. Hakemukseen tulee merkitä mm. luottamustoimet aktiivijäsenyyden toteamiseksi.

Seniorijäseneksi hyväksymisestä päättää liittohallitus. Seniorijäsenmaksun  suuruuden päättää vuosittain liittovaltuusto, ja jäsenmaksu laskutetaan jäsenyyden hakeneelta ammattiosastolta.

Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta liiton, aluejärjestön tai ammattiosaston suorittamissa vaaleissa tai muissa äänestyksissä. Seniorijäsen voi osallistua ammattiosaston ja liiton toimintaan sekä saada jäsenkortin ja jäsenlehden.